Naam Functie
Lian Poppe Voorzitter
Lisette Verdonck Secreraris
Goof Huijsmans Penningmeester
Lia Tak Lid
Teun Doggen Lid